APARAT

Dzięki IVd oraz jej sympatykom a w szczególności “Żeromszczakom”
wzbogaciliśmy się o nowy aparat fotograficzny.
Za piękny prezent, który będzie towarzyszył  w spotkaniach, ogniskach i innych imprezach klasowych pięknie dziękuję.
A.D.