GRILOOGNISKO

   Griloognisko u Ościa zgromadziło 40 osób. Było ok. Cieszy fakt uczestniczenia koleżanek i kolegów z Afryki, Kanady, Kutna, Będzina, Skarżyska, Krakowa, Warszawy. Słaby wynik osiągnęły Kielce  z uwagi na trudny dojazd… Licznie przybyli  „Żeromszczacy” pod wodzą M. Helis i T. Rutczyńskiego wspierając nas duchowo i finansowo za co serdecznie dziękujemy. Grill nowej generacji –  dzieło osobiste gospodarza imprezy  R. Ostachowskigo zdał znakomicie egzamin.
Widzimy się za rok kiedy to przypada 50-ta rocznica rozpoczęcia szkoły.
Sprawozdanie w obiektywie  oglądamy w Foto-Albumie.
                                                                                            Andrzej Domoń