Jubileusz 50-lecia

     

 

FOTO-ALBUM 50 LAT OD MATURY

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy!

Nie do wiary, ale minęło pół wieku od Naszej Matury.

Jubileusz 50-lecia to wyjątkowa okazja do wyjątkowego spotkania i do wyjątkowych wspomnień.

Zapraszamy zatem w tę sentymentalną podróż do przeszłości, aby wspólnie snu

plany na przyszłość.

Wszak od zawsze i niezmiennie jesteśmy młodzi !!!

Komitet organizacyjny

Anna Hudyka Ziętek

Agnieszka Borkowska Schmeidel

Ryszard Ostachowski Ościu

Spotkanie rozpocznie się w dniu 4 września 2021 roku

w Restauracji PARKOWA o godz. 17,00.

Chętnych prosimy o wpłacenie 100 zł

na konto Stowarzyszenia „Żeromszczacy” Bank Pekao S.A. – Grupa Pekao S.A., 25-301 Kielce, ul. Sienkiewicza 18, nr:

67 1240 1372 1111 0000 1217 0249 z dopiskiem Matura 1971

Wpłatę będziemy traktować jako potwierdzenie udziału w spotkaniu.