JUBILEUSZ ZDZISŁAWA ANTOLSKIEGO

Mamy przyjemność zaprosić w dniu 28 października 2013 roku o godz. 18.00
do Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
NA WICZÓR JUBILEUSZOWY ZDZISŁAWA ANTOLSKIEGO
pisarza, poety, żeromszczaka prezentującego swoje nowe opowiadania
zilustrowane przez żeromszczankę Danutę Jaroszyńską-Ziach

Stowarzyszenie „ŻEROMSZCZACY”