OSTATNIE POŻEGNANIE

7 czerwca 2011r. po długiej chorobie odeszła od nas Ela Grzebieniowska- Ostachowska
( matura 1971 – IVd).

Pogrzeb w dniu 11.06.2011 r. (sobota) o godz. 11:00 w Kościele św. Józefa Robotnika
w Kielcach przy ul. Turystycznej 3 po czym nastąpi przewiezienie prochów
na Cmentarz w Cedzynie.

W latach szkolnych należała do Błękitnego Szczepu Dzieci Gór, była instruktorem,
pełniła funkcję przybocznej w 102 KDH. Studiowała na Politechnice Krakowskiej.
Ukończyła Wydział Architektury, uzyskała tytuł doktora nauk technicznych.
Staż odbyła na Politechnice w Zurychu. Pracowała w Pracowniach Konserwacji
Zabytków w Kielcach oraz Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta w Kielcach.
Od chwili utworzenia Wydziału Architektury na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach
była pracownikiem naukowo- dydaktycznym.
Koleżeńska i życzliwa ludziom, czuła się związana ze swoim miastem i swoją szkołą.

Bliskim Eli składamy wyrazy współczucia.

Zarząd Stowarzyszenia „ŻEROMSZCZACY” , Koleżanki i Koledzy z lat szkolnych 1967-1971.