Podziękowanie

dla Łukasza Polkowskiego i Tomka Domonia
za wkład pracy przy uruchamianiu i modernizacji
strony www.czwartad.info,
Rysiowi Grzybowi za wsparcie sprzętowe,
Ani Treter, Adze Borkowskiej, Ewie Żelazny
za udostępnienie swoich utworów,
Andrzejowi Rybakowi, Andrzejowi Miszczykowi,
koleżankom, kolegom za zdjęcia, pamiątki i rady
a mojej żonie Krysi za opracowanie i obróbkę foto-albumu.

Andrzej Domoń