RYSIU OSTACHOWSKI PREZESEM

Ryszard  Ostachowski wybrany został na Walnym Zebraniu w dniu 31.03.2017r. prezesem Stowarzyszenia Żeromszczaków.

GRATULACJE !!!

Podziękowania za wkład pracy dotychczasowej prezes Magdzie Helis-Rzepce.