Z A P R O S Z E N I A

W sobotę 28 maja zapraszamy wszystkich członków i sympatyków Stowarzyszenia
Absolwentów ,,Żeromszczacy” na wyjątkowe zwiedzanie nowej wystawy w Muzeum
Przyrodniczym na Świętym Krzyżu.
Spotkanie uczestników przy kamiennym pielgrzymie koło parkingu
w Nowej Słupi o godz.10.

W sobotę 4 czerwca zapraszamy na wycieczkę pieszą do jednego
z najpiękniejszych zakątków Kielecczyzny – na kwitnącą Jankową Górę.
Zobaczymy także inne ciekawe miejsca.
Zbiórka o godz. 10 przed bramą klasztoru na Karczówce.

Aktualne informacje na naszej stronie www.zeromszczacy.kielce.pl