ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE NOWOROCZNE

Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Kielcach
„Żeromszczacy” zaprasza absolwentów na noworoczne spotkanie Żeromszczaków
do kawiarni Pałacyku Tomasza Zielińskiego 11 stycznia 2013 roku o godz. 19.00.
Wieczór rozpocznie występ gitarzysty- absolwenta Jakuba Pyczka.